Základní informace

Náš myslivecký spolek vykonává právo myslivosti v honitbě o výměře cca 1347 ha. Honitba se nachází v územním katastru obcí Smilovice-Řeka. Kompletní rozpis členské základny naleznete zde. Každý člen má povinnost se starat o vlastní krmné zařízení. Máme tedy v celé honitbě 18 krmelců + 8 zásypů pro bažantí zvěř.

Díky členitosti krajiny se v naší honitbě můžete setkat s droubnou zvěří bažant obecný a zajíc polní (především v polní honitbě Smilovic), ale také s jelení zvěří která se nachází v horách obce Řeky. Dále, pokud se při své procházce budete chovat tiše, můžete uvidět početné stavy srnčí zvěře. Prase divoké naší honitbou pouze prochází. V horách se také někdy objeví stopa rysa ostrovida, vlka obecného nebo i medvěda hnědého.
Pokud se podíváte na nebe, můžete zahlédnout káně lesní, krkavce velkého, jestřába lesního, volavku popelavou, večer v okolí toku řeky kachnu divokou a mnoho dalších. Pro bližší seznámení s obyvateli naší přírody, si prohlédněte toulky přírodou.

Tak jako v okolních revírech je i u nás výskyt predátorů, dříve nazývaných zvěří škodnou, na vyšší úrovní než bychom si přáli. Což se samozřejmě odráží na stavech drobné zvěře. Tuto situaci jsme se rozhodli řešit nákupem umělých lapacích nor (viz. plán chovu drobné zvěře).


Historie spolku

První myslivecká společnost vznikla v roce 1952 s názvem Lidová myslivecká společnost Smrk-Smilovice-Řeka. Jejím předsedou se stal pan Jan Wanok - ředitel polské školy ve Smilovicích, hospodářem Josef Chasák - lesník, jednatelem František Kubala - ředitel české školy. V MS bylo celkem 20 členů.

V r. 1962, po vzniku jelenářských oblastí byla většina honitby v Řece zařazena do této oblasti a zbytek honitby se sloučil s honitbou obce Guty i s myslivci z této obce. Krátce poté se započalo se stavbou myslivecké chaty ve Smilovicích. Tato stavba byla téměř celá provedena členy MS, což vyžadovalo veliké úsilí a to často i na úkor jiné myslivecké činnosti. Finanční zajištění celé akce bylo z výtěžků "Mysliveckých dnů", a také z půjček členů MS. V roce 1977 došlo na základě usnesení ÚV ČMS ke sloučení mysliveckých sdružení Smilovice, Střítež a Ropice do společného sdružení "Ropičanka" s honitbou o výměře 2800 ha honebních pozemků. V tomto sdružení bylo přibližně 50 členů. Honitba byla různorodá, členové se často ani neznali.

Tento stav ukončil nový zákon o myslivosti z. r. 1992. Na základě vlastnických vztahů se vytvořilo "Honební společenstvo Smilovice-Řeka", jejímiž členy jsou majitelé pozemků na katastrech těchto obcí. Znovu se vytvořilo myslivecké sdružení Smilovice-Řeka, které si tuto honitbu pronajalo a myslivecky ji obhospodařuje i v současnosti.

Současná honitba Smilovice-Řeka má celkem 1347 ha honební plochy, z toho 529 ha lesa. Zvěř, u níž jsou pro nás určeny normované stavy je srnčí-57 kusů, zajíc-48 ks a bažant-28 ks.


Zimní přikrmování

Horský ráz krajiny přináší také zvěři krušné chvíle v zimním období. V tabulce je stručný přehled krmení, které se každoročně v honotbě zkrmí. Hodnoty jsou průměrné. Každým rokem záleží především na výšce sněhové pokrývky a délce zimy.

Druh krmiva Množství
oves 3500 kg
pšenice 750 kg
kukuřice 500 kg
žaludy a kaštany 1000 kg
jeřabina 250 kg
sůl 200 kg
seno, letnina, ... 18 krmelců


© 2007 MS Smilovice - Řeka