Rok v honitbě
Červen - měsíc Myslivosti a ochrany přírody

Jde poměrně o „mladou“ tradici. Měsíc Myslivosti a ochrany přírody vznikl v roce 1959. V měsíci červnu se seznamují mláďátka spárkaté zvěře s přírodou, objevují se druhé vrhy zajíců, bažanti vodí kuřátka. Na této mladé zvěři dovedou udělat citelné škody nejen toulaví psi a kočky, dravá zvěř, ale také člověk svými hospodářskými aktivitami. Proto prosíme návštěvníky honitby, aby obzvláště v tomto měsíci nenechávali volně pobíhat své psy, v lukách se právě rodí mláďata zvěře.

Členové našeho mysliveckého spolku každoročně věnují velkou pozornost záchraně mláďat zvěře-především zajíčků a srnčat. I přes naše úsilí hyne pod zemědělskou technikou ročně nejméně 10 ks srnčat, zajíčky nikdo nespočítá.

V naší honitbě je velká část pozemků pouze zatravněna. Při jarním válcování a bránování hyne velká část narozené populace zajíčků. Další pohroma, především pro srnčata, přichází při senosečích. I když zemědělci mají ze zákona povinnost předem hlásit tyto práce, tak to většinou nedělají. Při včasném nahlášení naši myslivci jdou na označené zemědělské pozemky a mláďata z daných ploch vytlačují. Máme ve spolku několik lovecky upotřebitelných psů, kteří pole před kosením proběhnou, vytlačí mladou zvěř a zachrání tím mnoho života v přírodě. Není smutnější pohled než se naskytne často po sklizni mechanickými prostředky, kdy se na poli objeví spousta rozsekaných těl malých srnčátek, zajíčků, bažantů, ...

Apelujeme proto na zemědělce, aby při hospodaření na pozemcích postupovali podle §10 zákona o myslivosti 449/2001. Prosíme je, aby nám hlásili plánované práce na tel. 606 736 836. To se týká i hlášení sražené zvěře na silnicích.

Další odkazy:

© 2007 MS Smilovice - Řeka