Rok v honitbě
Říjen - začíná zimní přikrmování

V polovině podzimu začíná zimní přikrmování zvěře. Myslivci zakládají do krmelců a zásypů jadrné krmivo (oves, pšenice, pozadek,...), v druhé polovině zimy se pak předkládá spárkaté zvěři především objemové krmivo, které zvěř lépe tráví. Zvěř přežívá zimu především díky tukovým zásobám, které si vytvoří na podzim. Každé rušení zvěře při vysoké sněhové pokrývce, působí zvěři velké energetické ztráty.

Velkým problémem pro zvěř v zimních měsících jsou především "toulaví psi". Sami s nimi máme v honitbě neblahé zkušenosti. Během tuhé zimy v roce 2005/06 jsme našli 7 kusů srnčí zvěře strhlé toulavými psi. Zvěř byla často nahnána do plotu a poté za živa trhána (většinou od zadních běhů). Našli jsme také několik uhynutých kusů srnčí zvěře se zápalem plic. Kolikrát stačí, když páníčci pustí svého pejska jen tak se proběhnout za zvěří. Pejsek poté přijde do tepla domů, kde dostane něco dobrého na zub s pochvalou. Zvěř pak hyne ve stresu v houštinách se zápalem plic. Prosíme proto návštěvníky honitby, aby si obzvlášť v zimních měsících hlídali své čtyřnohé miláčky.

krmelec

Pokud máte zájem přispět nějakou dobrotkou zvěři do krmelce (např. na Vánoce), můžete přinést - kaštany, žaludy, bukvice, sušenou jeřabinu, jablíčko, mrkev, otýpku sena, nebo SUCHÝ, NEPLESNIVÝ chléb.

Ptáčky v zimě přikrmujeme různými semeny (slunečnice, drcený oves, len, proso, semínka trav a bodláků), můžeme předložit také rozdrcené ovesné vločky, nebo hrubou mouku zapřaženou na tuku. Dále můžeme přiložit ovoce a bobule (např. jeřabinu). Vynikající jsou také tukové směsi, které získáme vyškvařením loje a následným smícháním s olejnatými semeny (např. slunečnice) nebo ovesnými vločkami, krupicí, hrubou sojovou moukou, ale i strouhankou (vyvarujte se strouhanky z tukového pečiva, které se rychle kazí a žlukne). Směs pak za tepla plníme do různých k zavěšení vhodných nádob, ze kterých je ptáci postupně zespodu uzobávají. Kromě tukových směsí lze také zavěšovat kousky syrového loje, či sádla. Ptáci velmi uvítají nezamrzlou vodu (jako zdroj uhašení žízně, ale i pro koupání). Vhodné a vysoce energetické jsou také kousky syrového masa. Myslivci často zavěšují ulovené lišky, kuny apod. stažené z kůže přímo na stromy. Tyto těla jsou pak v tuhé zimě ptáčky ohlodány téměř na kost. Nesmíme však zapomenout tyto kostry na jaře sundat a řádně zakopat!

krmítko krmítko-lůj
© 2007 MS Smilovice - Řeka