Rok v honitbě


Květen - měsíc nového života

Zima je již za námi. Zvěř přechází na přirozenou pastvu a myslivci pomalu přestávají přikrmovat v krmelcích. V přírodě jsou nyní nastoleny ideální podmínky pro příchod nového života. Prosíme tedy návštěvníky honitby při objevení malého srnčátka, zajíčka, či kolouška, aby je nechali v přírodě na místě kde se nachází a hlavně aby se těchto mláďat nedotýkali!!! Matka Vás jistě nervózně pozoruje z povzdálí a ihned po Vašem odchodu se k "opuštěnému" mláděti navrátí.

Dále prosíme řidiče hlavně v jarních měsících o zvýšenou opatrnost na silnicích s možným výskytem zvěře. Mláďata ještě neznají všechna nebezpečí, která je na cestách mohou potkat. Ročně u nás v honitbě průměrně zahyne díky srážce s motorovým vozidlem 15 kusů srnčí zvěře, 10 kusů zaječí (jedná se pouze o počet zvěře, která se dohledá) a nespočetně drobných živočichů (na jaře hlavně mnoho druhů pářících se žab).

© 2007 MS Smilovice - Řeka